Замовити QGISgp

QGISgp — це нові можливості у виконанні містобудівної документації різних рівнів.
Середовище складається з ядра — баз даних містобудівного кадастру і топографічної основи, розроблених із врахуванням вимог стандартів серії ISO 19100 та інтерфейсу користувача, реалізованого за допомогою ГІС QGIS.
На розроблені бази даних оформлено авторські права

Можливості QGISgp:

 • Налаштована символіка для розробки генерального плану, а також для візуалізації даних топографічного знімання;
 • Файли проектів, які налаштовані відповідно до змісту креслень із переліку ДБН Б.1.1-12:2015, дозволяють швидке оформлення креслень на друк;
 • Автоматична побудова планувальних обмежень навколо режимоутворюючих об’єктів;
 • Автоматичний розрахунок ТЕП генерального плану;
 • Автоматична  компоновка елементів креслення;
 • Автоматизований друк креслень - компоновка об’єктів генплану із врахуванням ширини рулона принтера, автозаповнення штампу:
 • Можливість швидкого розгортання нового проекту;
 • Можливість розподіленого доступу до бази даних проекту, одночасна віддалена робота декількох користувачів;
 • Захист від випадкового знищення об’єктів проекту - всі видалені об’єкти зберігаються в базі даних;
 • Спеціальна робоча символіка, яка спрощує роботу із побудови червоних ліній, нанесення територій;
 • Функція автоматичної побудови проїжджих частин і червоних ліній згідно атрибутів осей доріг;
 • Функція автоматичної побудови профілів доріг за атрибутами шарів дорожньої мережі та комунікацій.

  25000 47000 90000
  Замовити Замовити Замовити
  Автоматична  побудова обмежень, база даних топографічної основи Налаштовані шаблони друку Багатокористувацьке підключення
Обсяг бази даних
Каталог класів об'єктів
Набір шарів бази даних містобудівної документації
Набір шарів бази даних топографічної основи -
Функції бази даних
Перенесення даних із БД топооснови в БД генплану  
Автоматична побудова планувальних обмежень
Функція побудови червоних ліній -
Функція вивантаження техніко-економічних показників - -
Автоматичне формування експлікації
Архів видалених об'єктів (захист від помилкового видалення об’єктів)
Шари-чернетки (для спрощеного варіанту роботи  à la Autocad)
Шари-оформлення (символіка для друку паперових  карт)
Функція для інженерних розрахунків (побудова ЦМР,  басейнів водозбору,  класифікації територій за інженерними умовами, чорних  відміток вулиць) - -
Символіка шарів базова
Налаштовані форми
Автоматична компоновка креслення на друк
Символіка для роботи з осями доріг -
Символіка червоних ліній -
Символіка для житлових територій
Налаштування структури робочих тек та змінних проекту -
Трекер виконання проекту (для обліку робочого часу та звітності) -
Модуль для виконання  СЕО
Нечітка оцінка якості довкілля (GRID)  моделювання - -
Створення карти розповсюдження шуму, визначення % житлових будівель, які потрпляють в зони перевищення потенційного шумового забруднення та визначення площ таких територій - -
Побудова карти розміщення СЗЗ від об'єктів-забруднювачів повітря, автоматичний розрахунок % житлових будинків, житлових територій та територій одиниці АТУ, які потрапляють в зону - -
Шаблон для друку схеми охорони навколишнього природного середовища, на копії основного креслення, згідно вимог ДСТУ Н.Б.Б.1.1-10:2010 - -
Підтримка
Налаштування  шаблонів друку креслень -
Посібник користувача
Навчальний курс із QGISgp - розширений розширений
Створення/адаптація таблиць БД - До 5 До 10
Створення/адаптація умовних знаків - До 5 До 10
Створення додаткових функцій За домовленістю За домовленістю За домовленістю
Підтримка 1 місяць* 1 рік базова** 1 рік максимальна***
  Замовити Замовити Замовити
  25000 47000 90000