Сертифіковане навчання на основі QGIS

З 1 січня 2024 року Julie's Data - сертифікаційна організація проекту QGIS.ORG (QGIS.ORG Böschacherstrasse 10a CH-8624 Grüt SUIZA, Швейцарія).
Наразі ми пропонуємо вам сертифікований курс “ГІС у просторовому плануванні” "Geoinformation systems in spatial planning (beginner to intermediate level)".

Для отримання сертифікату міжнародного зразка про проходження і завершення курсу, підтвердженого проектом QGIS, вам потрібно:

  1. Успішно завершити  навчання на курсі “ГІС у просторовому плануванні” (на момент завершення навчання слухач курсу має зробити не менше 80% визначених програмою курсу домашніх завдань, виконаних правильно і з дотриманням академічної доброчесності (у визначенні п. 3 і п.4 статті 42 Закону України “Про освіту”) та на підтвердження отримати сертифікат про успішне завершення навчального курсу “ГІС у просторовому плануванні”. Враховуються слухачі всіх потоків курсу “ГІС у просторовому плануванні”, які успішно його завершили, починаючи з 2021 року.
  1. Виконати Екзаменаційне завдання відповідно нижченаведених умов, з дотриманням академічної доброчесності.

Екзамен на отримання підтвердженого проектом QGIS сертифікату міжнародного зразка про проходження курсу “ГІС у просторовому плануванні” "Geoinformation systems in spatial planning (beginner to intermediate level)" проводиться для слухача за його запитом та на платній основі.  Вартість проведення екзамену - 3200 грн. Витрати на виготовлення сертифікату за умови успішного проходження екзамену оплачується окремо та складають 28 євро за поточним курсом НБУ. Сертифікат надається в електронному вигляді.

Перед екзаменом сторонами (претендентом на проходження екзамену та Julie's Data) підписується договір на надання відповідних послуг - ознайомтесь із його умовами.

Julie's Data пропонує можливі дати та час складання екзамену претендентами. Дата узгоджується сторонами та фіксується в договорі. Обирати довільну дату неможливо.

Правила проведення екзамену

Екзамен проводиться з метою додаткової перевірки рівня знань і навичок слухачів курсу “ГІС у просторовому плануванні”, які правильно виконали не менше 80% обов’язкових завдань курсу. В разі успішного складання екзамену претендентам надається можливість отримати сертифікат міжнародного зразка про проходження курсу, підтверджений проектом QGIS.

Під час виконання Екзаменаційного завдання ми вимагаємо дотримання претендентом академічної доброчесності, принципи та правила якої на нашу думку найкраще визначені у статті 42 Закону України “Про освіту”. Тому, зокрема, виконання завдань екзамену третіми особами, допомога претенденту у виконанні завдань від третіх осіб чи/або використання претендентом результатів завдань, виконаних третіми особами є недопустимими.

У випадку недотримання претендентом академічної доброчесності екзаменаційне завдання вважатиметься невиконаним. В такому випадку ми можемо запропонувати претенденту повторне складання іспиту курсу "Geoinformation systems in spatial planning (beginner to intermediate level)" за окремим договором та окремою оплатою.

Екзамен складається з трьох основних частин - вступної (видача завдання), основної (виконання завдання претендентом), заключної (перевірка виконання завдання, співбесіда). Вступна та заключна частина екзамену записуються і запис зберігається терміном до одного року.

У випадку, якщо в процесі складання іспиту, перевірки результатів іспиту та/або співбесіди із претендентом екзаменаторами буде встановлено факт недоброчесності претендента у виконанні завдань, іспит припиняється, а відеозапис іспиту зберігається екзаменаторами. У разі виникнення спорів щодо доброчесності претендента або претензій зі сторони претендента до умов проведення іспиту, екзаменатори залишають за собою право на надання доступу до відеозапису для третіх осіб з метою вирішення спору.

Для проходження екзамену претенденти повинні мати: комп’ютер із встановленим програмним забезпеченням QGIS версії 3.16 або вище, доступом до інтернету, робочі відеокамеру та мікрофон.

Екзамен проходить онлайн за допомогою програмного забезпечення Google Meet. Зустріч триває протягом усього часу складання і перевірки екзамену. Під час презентації виконаного завдання і співбесіди з екзаменаторами у претендента має бути увімкнена відеокамера. 

Загальний опис екзамену

Екзамен відбувається онлайн та триває до 4-х годин й має наступні етапи:

  1. Триває до 10 хвилин та передбачає видачу (пояснення) екзаменаторами завдання претенденту (відбувається запис);
  2. Триває до 3 годин 30 хв. За цей час претендент самостійно покроково згідно з інструкціями виконує завдання. Впродовж цього часу претендент за потреби може звернутися до екзаменаторів за додатковими роз'ясненнями завдання. При цьому екзаменатори не дають покрокових інструкцій щодо роз'яснення завдання чи використання конкретних інструментів, а лише переформульовують його суть. Після закінчення виконання завдання його результати мають бути завантажені претендентом на платформу Google Classroom для перевірки.
  3. Триває до 10 хв - екзаменатори переглядають надіслані претендентом результати виконання завдання.
  4. Триває до 10 хв - екзаменатори  проводять співбесіду із претендентом, де претендент стисло презентує виконані завдання. Екзаменатори можуть задавати уточнюючі питання щодо деталей виконання завдань претендентами (відбувається запис).

Робота претендентів оцінюється максимально в 100 балів. За виконане завдання претендент може отримати максимальну кількість балів, яка визначена для кожного завдання окремо. Для успішного складання іспиту претенденти повинні набрати не менше 70 балів із 100 можливих.

У разі якщо претендент не набрав мінімально необхідні 70 балів, він має можливість повторно пройти екзамен. Загальна кількість допустимих спроб - 3 спроби після чого претенденту буде рекомендовано пройти курс “ГІС у просторовому плануванні” повторно.

Всі завдання в межах екзамену передбачають використання лише тих інструментів, які використовувалися в межах навчання на курсі “ГІС у просторовому плануванні”.

Сертифіковане навчання на основі QGIS