QGISgp

QGISgp — це нові можливості у виконанні містобудівної документації різних рівнів. 

Середовище складається із ядра - баз даних містобудівного кадастру і топографічної основи, розроблених із врахуванням вимог стандартів серії ISO 19100 та інтерфейсу користувача, реалізованого за допомогою ГІС QGIS.

На розроблені бази даних оформлено авторські права

База даних QGISgp забезпечує виготовлення та використання уніфікованих наборів профільних геопросторових даних в складі генеральних планів населених пунктів, можливість приведення існуючих наборів до уніфікованої структури даних,  а також автоматизацію ряду процесів, які забезпечують їх підготовку.

Розроблена об’єктно-орієнтована модель бази даних геопросторових об’єктів генеральних планів населених пунктів забезпечує зберігання даних, структури даних, базових та типових методів моделювання поведінки об’єктів в єдиному середовищі. Модель бази даних реалізована в середовищі СКБД PostgreSQL.

База даних може бути інтегрована з різними геоінформаційній системами, Web-додатками тощо, які виступають інтерфейсом для роботи з нею та доступом до даних.

Для роботи з базою даних підготовлені та налаштовані qgs-файли (файли проектів відкритої ГІС QGIS) та набір умовних знаків, придатних для використання в ГІС QGIS.

База геопросторових даних також забезпечує: централізоване керування даними про об’єкти містобудування, що містяться в наборах профільних геопросторових даних; дотримання вимог законодавства щодо профільних наборів, зокрема ДБН Б.1.1.-16:2013, ДБН Б.1.1-15:2012, Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.08.2015  № 193; ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних», міжнародних стандартів ISO 19110, ISO 19115;  безпеку та цілісність даних;  скорочення надлишковості даних;  усунення суперечливості даних;  мультидоступ до даних; розподілене спільне використання даних;  чітке системне адміністрування та регламентування доступу.

Можливості QGISgp:

    Уніфікована структура набору геопросторових даних;
    Налаштована символіка для розробки генерального плану, а також для візуалізації даних топографічного знімання;
    Файли проектів, які налаштовані відповідно до змісту креслень із переліку ДБН Б.1.1-12:2015, дозволяють швидке оформлення креслень на друк;
    Автоматична побудова планувальних обмежень навколо режимоутворюючих об’єктів;
    Автоматичний розрахунок ТЕП генерального плану;
    Автоматизований друк креслень - компоновка об’єктів генплану із врахуванням ширини рулона принтера, автозаповнення штампу, автоматична  компоновка елементів креслення;
    Можливість швидкого розгортання нового проекту;
    Можливість розподіленого доступу до бази даних проекту, одночасна віддалена робота декількох користувачів;
    Захист від випадкового знищення об’єктів проекту - всі видалені об’єкти зберігаються в базі даних;
    Спеціальна робоча символіка, яка спрощує роботу із побудови червоних ліній, нанесення територій;
    Функція автоматичної побудови проїжджих частин і червоних ліній згідно атрибутів осей доріг;
    Функція автоматичної побудови профілів доріг за атрибутами шарів дорожньої мережі та комунікацій.
    Додатковий модуль для виконання стратегічної екологічної оцінки існуючого стану та проектних рішень.